หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
การพัฒนารถบรรทุก
Dec 18, 2017

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายอดขายรถยนต์ในเดือนตุลาคม 2555 มีจำนวน 1.61 ล้านคันเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 1 ยอดขายสะสมเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 15.7 ล้านคันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยมียอดจำหน่ายรถยนต์นั่ง 1.3 ล้านคัน การเพิ่มขึ้นของ 6%, แหวนลง 1%; ยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 310,000 คันเพิ่มขึ้น 1%, ring 2% ยอดขายรถบรรทุกหนักจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าซึ่งเป็นจำนวนมากของรถที่เข้ามาทดแทนตามมาด้วยสี่กรณีของประเทศเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนบัตรหนัก ณ สิ้นปี 2008 เป็น 2 ล้านวงจรชีวิตคือ 4-5 ปีเพื่อให้ 2 ล้านของจำนวนจะเข้าสู่วงจรการทดแทนการเติบโตของยอดขายรถบรรทุกหนักเป็นความน่าจะเป็นกรณีใหญ่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE TO OUR SPECIAL OFFERS

Please send us your requirement by email.

ลิขสิทธิ์© Liangshan CIMC Dongyue ยานพาหนะ Co. , Ltd สงวนลิขสิทธิ์